Foto di classe, Classi, Studenti, Cons. di classe, Orario della 4C.
AS 2003/4: foto della classe 4C
Foto A.S. 2003/4: 4A 4B 4C 5A 5B 5C 1A 1B 2A 2B 3A 3B
La stessa classe nel 2004/5 (5C) 2005/6 (1C) 2006/7 (2C) 2007/8 (3C)

Foto disponibili:
2004-05-18 : senza prof.


Powered by MYSQL