Foto di classe, Classi, Studenti, Cons. di classe, Orario della 1C.
AS 2004/5: foto della classe 1C
Foto A.S. 2004/5: 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B
La stessa classe nel 2002/3 (4C) 2003/4 (5C) 2005/6 (2C) 2006/7 (3C)

Foto disponibili:
2005-06-04 : senza prof.


Powered by MYSQL