Foto di classe, Classi, Studenti, Cons. di classe, Orario della 5C.
AS 2006/7: foto della classe 5C
Foto A.S. 2006/7: 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C
La stessa classe nel 2005/6 (4C) 2007/8 (1C) 2008/9 (2C) 2009/10 (3C)

Foto disponibili:
2007-05-29 : senza prof.


Powered by MYSQL