Foto di classe, Classi, Studenti, Cons. di classe, Orario della 4C.
AS 2007/8: foto della classe 4C
Foto A.S. 2007/8: 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C
La stessa classe nel 2008/9 (5C) 2009/10 (1C) 2010/11 (2C) 2011/12 (3C)

Foto disponibili:
2008-05-26 : senza prof.


Powered by MYSQL