Foto di classe, Classi, Studenti, Cons. di classe, Orario della 2C.
AS 2009/10: foto della classe 2C
Foto A.S. 2009/10: 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D
La stessa classe nel 2006/7 (4C) 2007/8 (5C) 2008/9 (1C) 2010/11 (3C)

Foto disponibili:
2010-05-25 : senza prof.


Powered by MYSQL