Foto di classe, Classi, Studenti, Cons. di classe, Orario della 5C.
AS 2010/11: foto della classe 5C
Foto A.S. 2010/11: 1AE 1AO 1BE 1BO 1CE 1CO 5A 5B 5C 5D 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D
La stessa classe nel 2009/10 (4C) 2011/12 (1C) 2012/13 (2C) 2013/14 (3C)

Foto disponibili:
2011-05-25 : senza prof


Powered by MYSQL